קונים ומשדרגים

הכי חם בעולם האופנה והלייף סטייל

כל מה שרציתם לדעת על ספרי תהילים ולא ידעתם את מי לשאול

את ספר התהלים כתב דוד המלך, הוא ומחברים נוספים הותירו לנו 150 פרקים רצופים בדיבור קרוב אל בורא עולם. עוד על מעלת אמירת מזמורי תהילים ועל משמעותם, במאמר שלפניכם.

מדוע נקראים תהילים בשם זה?

המילה "תהילים: הינה צורת ריבוי של המילה תהילה, שפירושה דבר שבח, וזוהי מהותם של ספרי קודש בפרקי תהילים. היו מהמפרשים שקראו לספר תהילים – "תהילות" כמו האבן עזרא והרמב"ן. בלשון חז"ל ספרי תהילים נקראים "תילים", ובשפה הארמית: "תילין" או "תילי".

חלוקה לספרים

כל מי שהזדמן לו לפתוח ספר תהילים, נוכח לראות כי הספר מחולק לחמישה ספרים. החלוקה ניכרת הן מצורת החתימה של כל ספר בפסוק מסיים כמו לדוגמה: "כלו תפילות דוד בן ישי" – פסוק החותם את ספר שני, או "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" – פסוק החותם את ספר שלישי. עוד ניכרת החלוקה מכתב היד, שם נראים רווחים של מספר שורות בין ספר לספר. יש לדעת כי הספר נחשב כאחד בין ספרי המקרא ולא כחמישה ספרים נפרדים.

 

חלוקות נוספות של ספר תהילים

ספר תהילים מחולק לשבעה חלקים, וזאת כדי שניתן יהיה לסיימו פעם בשבוע, וכן מחולק ל-30 חלקים בחלוקה חודשית מסודרת לפי תאריכים.

מחברי ספר תהילים

זה נכון שחיבור ספר תהילים מיוחס לדוד המלך, משום שרוב הפרקים באמת חוברו על ידו, אולם קיימים מחברים נוספים המוזכרים בראשי הפרקים. את מזמוריהם כתב דוד המלך, את שם המחבר ניתן לדעת לפי שמוזכר בראש הפרק ולפני שמו מופיעה האות ל': לדוד, לאסף, לבני קורח, לשלמה, לאיתן האזרחי, למשה ויש אומרים גם ידותון, הימן האזרחי, כוש בן ימיני ובן.

סוגים ופורמטים שונים

עם השנים ועם התפתחות עולם הדפוס, הודפסו סוגים שונים של ספרי תהילים, חוברו פירושים שונים והפכו למהדורות נפוצות וכיום ניתן להשיג בחנויות הספרים היהודיות מגוון רחב של ספרי תהילים, ביניהם ניתן למנות: ספר תהילים מחולק, ספרי תהילים עם פירוש המילים – כוונת הלב, ספרי תהילים בעיצוב מהודר, ספרי תהילים עם פירושים שונים וספרי תהילים במהדורת כיס. כך יש מענה לכל יהודי הרוצה להתחבר לאביו שבשמים, באמירה נרגשת של פרקי תהילים.

לסיכום

ספרי תהילים נועדו לאמרם בכל עת, בשעת צרה, כמו בזמני אושר, בימי חול, בשבתות ובמועדים. הם בעלי סגולות נפלאות לשמירה, להצלה ומהווים כלי מיוחד לדביקות בה' ולהנאה רוחנית.

 

נגישות